• Osatina grupa d.o.o. Semeljci         izvedbeni projekt,               Izgradnja staklenika sa pratećim sadržajem
 • MICO d.o.o. Osijek                            glavni projekt                      Izgradnja bioplinskog postrojenja i cjevovoda pitke vode
 • OPĆINA DRAŽ                                    glavni projekt                     Otresnica Podolje-Draž
 • SLAŠĆAK d.o.o.                                 glavni projekt                     Dogradnja farme za tov junadi s pratećim sadržajem
 • OPĆINA DRAŽ                                    glavni projekt                     Cesta Duboševica
 • CERIK d.o.o. Čazma                          glavni projekt                      Izgradnja hale za smještaj poljoprivredne mehanizacije
 • MOSLAVINA PROIZVODI d.o.o.        glavni projekt                      Dogradnja bioplinskog postrojenja
 • ŽARKO AGRAR d.o.o.                       glavni projekt                      Izgradnja akumulacije za navodnjavanje
 • SEVERKA d.o.o.                                glavni projekt                       Izgradnja nadstrešnice za sklanjanje stoke
 • STOČARSTVO RAIČ OBRT ZA UZGOJ GOVEDA                 glavni projekt IZGRADNJE SKLADIŠTA ZA STAJSKI GNOJ
 • Osatina grupa d.o.o.                        elaborat ZOP                     REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BIOPLINSKOG POSTROJENJA
 • Bioplin Gudovac d.o.o.                    glavni projekt                      Izgradnja bioplinskog postrojenja - Gudovac

 

Statera d.o.o. za projektiranje i nadzor građenja, Osijek, J.J.Strossmayera 341, OIB 34209604397, IBAN: HR4923600001102477529

Registrirano kod Trgovačkom suda u Osijek, MBS 030159244, temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Članovi uprave: Denis Škugor, Dalibor Peršić.