Kontakti

 

 

Statera d.o.o.

J.J.Strossmayera 341

31000 OSIJEK

 

 

Dalibor Peršić mag.ing.aedif

Mobitel : 099/ 32 50 613

E-mail: dalibor@statera.hr

 

Denis Škugor struč.spec.ing.građ.

Mobitel : 099/ 32 50 609

E-mail: denis@statera.hr

 

 

 

Statera d.o.o. za projektiranje i nadzor građenja, Osijek, J.J.Strossmayera 341, OIB 34209604397, IBAN: HR4923600001102477529

Registrirano kod Trgovačkom suda u Osijek, MBS 030159244, temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Članovi uprave: Denis Škugor, Dalibor Peršić.